ניסוח מכתב התראה מעו"ד לפני נקיטית הליכים משפטיים בקליק בעלות של 1100 ש"ח בלבד, כל שעלייך לעשות הוא לענות על שאלון פשוט וקל, תשובותייך ינוסחו על ידי עורכי הדין והמסמך ישלח אלייך תוך 48 שעות

הסכם משפטי שנכרת בין המשכיר (הבעלים של הנכס) לשוכר (הדייר).

הסכם השכירות מגדיר את הזכויות והחובות של הצדדים לגבי הנכס ובמסגרתו מוגדר אילו שימושים מותר לצדדים לעשות בנכס ואילו מגבלות חלות עליהם. 

למשל, האם הסכם השכירות לדירת מגורים מגביל את השוכר מלאפשר לאדם אחר להתגורר בנכס.חוזה השכירות חשוב לשני הצדדים, למשכיר ולשוכר, בהעדרו הצדדים עשויים למצוא עצמם נקלעים למחלוקות ומריבות שעתידות להסתיים בבית המשפט.

אנחנו נעזור לכם, על ידי צוות עורכי דין מנוסה לאחר מענה על שאלון פשוט וקל, לנסח הסכם שכירות שיגן על כל הזכויות שלכם, בין אם אתם השוכרים ובין אם אתם המשכירים ואת כל זה תוכלו לעשות בנוחות מהמחשב בבית.

מהו מכתב התראה?

זהו מכתב התראה שנשלח מעורך הדין בשמו של כל אדם או גוף, המאפשר לאדם או לגוף שיש לו עילת תביעה, לפנות לגורם הפוגע באמצעות מכתב התראה, לצורך יישוב הסכסוך שנוצר, טרם נקיטת הליכים משפטיים.

 

כלומר, זכותו של אדם שנפגע בין אם לא קיבל מוצר שרכש או קיבל מוצר פגום או בשל אי קיום חוזה שחתמו עליו הצדדים, או אי תשלום חוב או צ'ק ועוד, לשלוח לצד השני מכתב התראה המפרט את טענותיו המשפטיות ודרישותיו, בטרם יטען אותן בפני הגופים המשפטיים הרלוונטיים, הליך שיגבה הוצאות נוספות וזמן רב לשני הצדדים.

 

אין מדובר במכתב מאיים אלא במכתב שמבקש להסדיר סכסוך בין שני הצדדים במטרה להימנע מהליכים משפטיים. ישנם הליכים משפטיים אשר מחייבים הגשת מכתב התראה זה, כתנאי לפתיחת ההליך המשפטי.

 

אי עמידה בדרישות המכתב יכולה להוביל לפתיחת הליך משפטי שזו זכותו של הנפגע. לדוגמא: הגשת בקשה לביצוע שטר או המחאה בהוצאה לפועל, הגשת תביעה בבית המשפט, או פתיחה של כל הליך משפטי אחר לו זכאי התובע.

מכתב ההתראה הנרכש באתר זה כולל שליחת המכתב בדואר רשום ואישור מסירה לגורם הרלוונטי ושליחת התגובה של אותו הגורם למייל של הלקוח. כל פעולה נוספת שתידרש, תחוייב בהתאם.