קרא עוד מהי תביעה קטנה? 

שלבי ההליך:

לאחר שתמלאו את הפרטים והנתונים המתבקשים, אנחנו נערוך לכם ע"י עורכי דין מנוסים ממשרדינו כתב תביעה למופת, אתם תדפיסו אותו ותגישו למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות.  (בעלות נוספת נוכל לחסוך לכם גם את ההגשה ולהגיש עבורכם את כתב התביעה לבית המשפט). זכרו לצרף לכתב התביעה את כל החשבונות/קבלות/ראיות/תמונות וכד' שעליהן מתבססת תביעתכם. בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרת בימ"ש בגובה של 1% מסכום התביעה ובכל מקרה לא פחות מ- 50 ש"ח.

ישנה אפשרות להגיש את התביעה באופן מקוון באמצעות אתר נט המשפט.

לנתבע/ת יהיה\תהיה זכות להגשת כתב הגנה בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה. לכם תהיה זכות להגיש "כתב תשובה לכתב הגנה" למזכירות בית המשפט (לא חובה). לאחר הגשת כתב התביעה וכתב ההגנה ישלח אילכם מועד הדיון. ישנה אפשרות חריגה שלא תצטרכו אפילו ללכת לדיון זה יכול לקרות רק בהסכמת שני הצדדים להליך ולאחר שבית המשפט הוא שהציע את האפשרות. מדובר בהליך מקוצר לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט - ייתכן מקרה בו השופט יציע לפסוק לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט. הסכמת הצדדים לפסיקה לפי סעיף 79(א) מסמיכה את השופט לפעול לפי שיקול דעתו והמסמכים בתיק ולפסוק שלא בנוכחות הצדדים וללא הנמקה בתיק. יתרונו הגדול של הליך זה הוא בזמן הקצר יחסית עד למתן פסק הדין. אולם, במידה ויש ספק בטיב ובעוצמת הראיות או בצדקת התביעה - כדאי להימנע מהליך זה. פסק הדין הנמסר בהתאם להליך זה הינו חלוט (סופי) ולא ניתן לערער עליו בזכות (ראה הרחבה בהמשך). מחיקת תביעה - במידה שתובע לא מגיע לדיון במועד שנקבע, תביעתו תימחק והוא יוכל להגישה שוב בתיק חדש.

 

פסק דין בהיעדר הגנה - במידה שנתבע לא מגיש כתב הגנה בתוך 15 יום מיום שהוגש לו כתב תביעה, ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לקבל פסק דין בהיעדר הגנה. מתן פסק דין בהעדר הגנה בבית המשפט לתביעות קטנות הינו נדיר אך לא בלתי אפשרי.

 

פסק דין בהיעדר התייצבות - במידה שהנתבע לא מגיע לדיון, רשאי בית המשפט לתת פסק דין בהיעדר ובו בד"כ מתקבלת כל התביעה. הנתבע יכול בתוך 7 ימים לבקש ביטול פסק דין, אם יש לו סיבה מוצדקת להיעדרות מהדיון.

 

ייצוג בבית המשפט:

ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות אינו מצריך ידע משפטי. בעלי הדין נדרשים רק להציג בפני בית המשפט את המסמכים הרלוונטיים המאמתים את גרסתם. אין אפשרות להיות מיוצג על ידי עו"ד בדיון של תביעה קטנה ועליכם ללכת לדיון בעצמכם או על ידי מייצג שאינו עו"ד. לרוב בדיון זה תוכרע המחלוקת ע"י החלטה של בית המשפט.

 

כללי התנהגות בבית המשפט: (אין לכם מה לחשוש מדיון בבית המשפט – זה לא כזה מפחיד)

לבית המשפט יש להופיע, אם כבעל דין או כקהל, בלבוש הולם המכבד את המעמד. אין להופיע בגופיות ו/או במכנסיים קצרים. בעת כניסת ויציאת שופט מאולם בית המשפט יש לעמוד עד שהשופט מתיר לשבת או עד שהשופט עזב לחלוטין את האולם. במידה שהשופט מבקש מבעלי דין לצאת מהאולם כדי לנסות ולהתפשר ביניהם, יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ובסיום הניסיון לחזור בשקט. הודעה לשופט על תוצאות ניסיון ההתפשרות תהיה רק לאחר פנייה של השופט לבעלי הדין. התובעים יושבים תמיד בצד שמאל של אולם בית המשפט (צד ימין מנקודת מבטו של השופט). הנתבעים ו/או צדדים שלישיים יושבים תמיד בצד ימין של בית המשפט. בבית המשפט מותר לדבר אך ורק לאחר קבלת רשות מכבוד השופט. לקהל בבית המשפט אסור לדבר, אלא אם פנה אל מי מהם כבוד השופט. בעל דין שקיבל רשות דיבור , יישא את דברו בעמידה, בטון מנומס, ללא הרמת קול, יביא את דברו לפני השופט ויענה , בנימוס, לשאלות השופט. בעת שבעל דין שקיבל את רשות הדיבור, נושא את דברו, אין להפריע לו, אין לקרוא קריאות ביניים ואין להתווכח עימו. אין להתקרב לדוכן השופט, אלא לפי בקשת השופט. בסיום הדיון יש להמתין בסבלנות לקבלת פרוטוקול הדיון. לאחר סיום הדיון וקבלת הפרוטוקול יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ולא להפריע לדיונים האחרים. התנהגות שאינה הולמת בבית המשפט עלולה להביא לפסיקת ביזיון בית משפט ועלולה לפגוע בהצגת התביעה ואף לקבלת קנס.

 

ערעור:

לא ניתן לערער בזכות על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות. כדי לערער על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות יש להגיש לבית המשפט המחוזי בקשת רשות ערעור (בר"ע). בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין. בעת הגשת הבקשה יש לשלם אגרה.

 

המלצה:

ככל שהדבר מתאפשר, מומלץ להגיע לבית המשפט כשבוע לפני המועד שנקבע לדיון בתביעה לאולם בו יושב השופט האמור לדון בה, לשבת בדיונים מספר שעות, ו"ללמוד" את השופט, את דרישותיו ואת דרכי ההתנהלות בבית משפט.

 

 

בהצלחה!